Våra tjänster omfattar försäljning och montage av transportband och övriga tillhörande komponenter till transportörer. Transportband delar vi upp i två olika kategorier, gummiband och PVC band. Idag är gummibanden den klart största bandtypen men PVC banden ökar procentuellt år från år.
  • Vi tror tvärt mot många andra att hålla ett stort lager på många bandtyper så vi snabbt kan hjälpa våra kunder att minimera driftstopp.
  • Vi kan i samråd med kunder hålla lager på specifika kritiska band och tillbehör som då är ”öronmärkta” och snabbt kan driftsättas.
  • Vi erbjuder FU kontroller till våra kunder som dokumenteras och på det sättet fånga upp problem innan det uppstår.
  • Vi kan hantera ”gummiband” upp till bandbredd 2000 mm.
  • Vi kan hantera ”PVC band” upp till bandbredd 1600 mm.
  • Vi har även ett stort lager på rullar till transportörer, vår målsättning är att kunna leverera omgående. Om företagen har unika rullar kan vi hjälpa till med ”delad” lagerhållning.
  • Vi kan inom några dagar oftast tillhandahålla olika avskrapor till våra kunder, här finns också möjlighet att ”delad” lagerhållning för snabbare åtgärd.
  • Vi kan utföra många olika beklädnader (slirskydd) på rullar beroende på vad som krävs.
  • Vi har i samarbete med några kunder dokumenterat alla bandtyper och längder som förekommer på företagen och där kund beställer på ett artikelnummer. Det är ett vinnande koncept där båda parter spara tid och som nu erbjuds till de kunder som vill.
  • Vi har tillverkning av olika bearbetade gummiprodukter (packningar, tätningar mm)
Andra produkter vi kan hjälpa till med och som oftast finns i lager är:

Slitgummi
Nitrilgummi
EPDM gummi eller utan vävlager
Cellgummi
Kloropengummi
Paragummi
Dammtätningsduk
Ridåplast
Polyuretan
Robalon
Bemalon
Understödslister

Våra kunder finns bl. a i dessa branscher:

Sågverk
Massaindustrin
Krossverk
Asfaltverk
Skrothantering
Pelletstillverkning
Elektronikindustrin
Värmeverk
M. fl.